Hitta ut 2022

1 Milstenen
Gustav den III bestämde att milstenarna skulle återupprättas, de var då helt eller delvis förstörda. Landshövdingen Cronstedt ordnade detta 1785 i vårt län. Milstenarna sitter på varje kvarts mil (2,5 km).  Numer är de även restaurerade och uppmålade.
Kontrollen bredvid fundamentet.

2. Galatippen.
Kontrollen sitter på bergets västra del vid en sten och gammal tall. Uppe på bergets högsta delar är det fina lättvandrade hällar. Där växer berg glim en växt som kan växa mycket tort. Lite lägre och på västra delen av berget finns ett fint klapperstensområde. Samt från bergets östra del ser man ner på Förtjärnen.

Kontrollen sitter bredvid stenen

3. Stortallen.
Tallen är troligtvis över 500 år gammal.

4. Näruddgruvan.
Här försökte man en gång att bryta järnhaltigt berg.

5. Kvarnholmen.
På Kvarnholmen växer 200 årig tallskog. För att komma hit går man förbi sommarhemet  Kvarnudden.  Equmeniakyrkan Skog är en del av Equmeniakyrkan nationellt. Kvarnudden är kyrkans sommargård, vackert belägen vid Härnebosjön.

6. Kaffekokaren.
Här kan man förundras över hur inlandsisen har lämnat stenblocken på allra märkligaste sätt. Uppe på Sagberg finns förutom en utsikt över närliggande byar Tjyvjons grotta, rastplatsen med träkåtan och så det stora klapperstensfältet ”bullret” som är ett av Hälsinglands största.
Sagberg

7. Gångbron över Kvarnån.
Kvarnån rinner från Härnebosjön och ner till Sörsjön samt vidare genom Näsfjärden , Högtjärn, Björkången, Tönnebrosjön, Noran, Skärjan och ut till havet vid Axmar bruk.

8. Tönnångers ångsåg.
Från Birgitta Jonssons bok Tönnånger

9. Kalkberg
Berget har som namnet anger en förhöjd kalkhalt i marken. Nedanför rasbranten i sydväst finns en del intressanta växter som trolldruva. Vid vägen i nordost skogstry.

10. Rönn den västra.
Två stora rönnar växer här och har stått strax utanför den för 100 år sedan brukade marken.
Karta

11. Slipstensberget.
Markeringen sitter vid bergets högsta topp vid en riktigt gammal tall. På tallen växer under vintern den sällsynta svampen vintertagging.

12. Dammen Glabacken
Den lilla bäcken dämdes upp för att ge vatten till valsen nu riven sedan länge. Vid dammen kan du se en riktigt stor asp.
Bild

13. Storstenarna.
Dessa jättestenar har brutits loss från något berg och har följt med inlandsisen.
Bild

14. Övra kyrktjärnen utloppet.
Vid tjärnen vinns ett fint bad. En damm och kraftverk byggdes av Per Jonsson från Landsvägstorpet.
Bild

15. Dikesförgreningen
Dikesförgriningen i den för länge sedan igenväxta åkern nu med tät skog.
16. Huset .
Olle Zetterström lät bygga stugan och stallet i början av 1930 talet för att ha som övernattning. Detta för att komma närmre jord och skogsarbetet, då han flyttat till Skog.