Hitta ut 2022
Start kort lämnas in före sista augusti
Namn………………………………………………………………………………………
Telefon………………………………………………………………………………..
Cod
1 Milstenen 1
  N:6778566, E:59603            
2 Galatippen västra delen vid sten 2
  N:6779999, E:595478            
3 Stortallen 3
  N:6779860, E:593673            
4 Näruddgruvan 4
  N:6778246, E:594128            
5 Kvarnholmen 5
  N:6777009, E:594671            
6 Kaffekokaren Sagberg 6
  N:6775970, E:595035            
7 Gångbron över Kvarnån 7
  N:6775934, E:595990            
8 Fd. Tönnångers ångsåg NV. Hörnet av stenbyggnaden 8
  N:6776757, E:596939            
9 Kalkberg på toppen 9
  N:6775694, E:598328            
10 Stora rönnen den västra 10
                   
11 Slipstensberget toppen 11
                   
12 Dammen vid Glabacken 12
                   
13 Storstenarna norra sidan i sprickan 13
  N677144, E599855            
14 Övre Kyrktjärnen utloppet  14
                   
15 Dikesförgreningen 15
                   
16 Huset 16