Emigranterna från Tönnånger

 

Emigrationen från Tönnånger startade tidigt och var som störst under 1860-talet. Totalt utvandrade 104 personer från byn under perioden 1850- 1920. En del av de som utvandrade var födda i byn eller inom Skogs socken. Andra hade flyttat in till byn av olika skäl innan emigrationen till Nordamerika. Under de första årtiondena dominerade familjerna och man reste tillsammans i grupper. Fr o m 1890 talet reser man ensam eller tillsammans med syskon eller vänner.  

Årtionde

Ensam

I familjer

Summa

1850 talet

12

12

1860 talet

10

41

51

1870 talet

1

6

7

1880 talet

2

21

 23

1890 talet

1

1

1900 talet

2

2

1910 talet

8

8

Summa

24

80

104

 

Här kommer en kort berättelse om de som valde Nordamerika

Två familjer lämnar Tönnånger i juli 1851. Det är bondefamiljen Carl Andersson och torparfamiljen Lars Mickelsson. Alla är födda i byn. I familjen Andersson utvandrar alla utom dottern Karin född 1836. Karin är äldst i syskonskaran. Hon är en av de som utvandrar i juni år 1864 tillsammans med sin son Per Olof född den 1 januari 1864.

Nästa årtionde är den stora utvandringen från Tönnånger. Hela 51 personer emigrerar.

En viktig anledning till den stora utvandringen är att hösten 1862 startar laga skiftes utredning för Tönnånger på initiativ av Per Andersson. Per är bror med Carl Andersson som emigrerar 1851. Flera i byn inser att reformen kommer att innebära att de kan få sin mark utanför byn; i Västby och i Småströmmarna. I Nordamerika finns det mark! Laga skiftes utredning tar tid och i stort sett hela 1860-talet passerar innan den är klar. Byn har säkert också nåtts av nyheter om hur det är i Nordamerika sannolikt genom två som återvänder på hösten 1863; Per Jonsson och Karin Jonsdotter. I Nordamerika har de varit i närmare tio år. De kommer tillbaka till Norrbo och emigrerar sedan igen 1864, i mitten av augusti, tillsammans med tio andra. Bland dem finns Karins mor, änkan Karin Jonsdotter, som är född i Tönnånger. Av de övriga som emigrerar från socknen år 1864 kommer hela nio personer från Tönnånger! Det är troligt att de som lämnar Tönnånger gör det tillsammans under juni. I hela socken är det 22 personer som emigrerar under året. Nästa år i juli sker den största utvandringen från Tönnånger 32 personer och i hela socknen 113 personer. Av 1860-talets emigranter är det också flera som har flyttat in i byn från andra socknar; Äppelbo fem, Ockelbo två, Hanebo en och Mo en. Många av de som emigrerar senare under 1860-talet har en relation till de som emigrerat åren 1864 och 1865. Det är hustrur, syskon, föräldrar och barn som reser senare. Det är också nu under slutet av 1860-talet som de stora nödåren inträffar i Sverige. Många av emigranterna under det här årtiondet kommer att slå sig ner i Iowa och bli jordbrukare. Carin Olofsdotter gift Törnell är en pionjärerna i Pilot Mound i Boone County, Iowa.

Under 1870-talet är det bara vid två tillfällen som personer emigrerar från Tönnånger. Det är först bondsonen Anders Lindblom som emigrerar 1870 och sedan familjen Erik Larsson Dahlqvist år 1874. I Nordamerika finns redan Eriks tre bröder som emigrerat 1865, föräldrarna 1866 och systern Brita som med sin familj emigrerat från Hanebo år 1868. Eriks familj har sina rötter i Äppelbo i Dalarna. Hans hustru Brita Jonsdotter är född i Ockelbo. Anders Lindblom återvänder 1874. Han blir först bosatt hos systern Ingrid i Hernebo innan han bildar familj. Anders och Ingrids föräldrar har också flyttat till Hernebo i början av 1870-talet.

På 1880-talet ökar emigration och sammanlagt emigrerar 23 personer från Tönnånger. Först emigrerar drängen Anders Andersson som kommit till byn hösten 1878. Anders är född i Åmot. Tillsammans med föräldrarna och syskonen har Anders kommit till Sunnäs 1873. Senare samma år emigrerar Per Gullberg och hans hustru Anna Emring. De kommer båda från Skog. Två familjer emigrerar 1881. Familjen Per Magnus Lund tidigare inspektor emigrerar med sin hustru och hela åtta barn till Minneapolis. Familjen kommer till Skog 1865 från Stockholm och bosätter sig i Tönnånger. En månad senare i september begär familjen Björk tre generationer flyttningsbetyg för att emigrera. Kronobåtsman Olof Björk (Persson) och hustrun Stina Rosman är båda födda i Skog. Det är också sonen Olof Knut Björk medan hustru Karin Larsdotter kommer från Böle i Hanebo. De båda döttrarna Anna Charlotta och Alma Birgitta är födda i Hanebo respektive Järvsö. Olof Knut är schaktmästare. År 1883 emigrerar drängen Olof Wahlman som kommit till Tönnånger 1881. Olof är född i Valbo. Familjen Sjöblom som består av maken Per Olof, hustrun Katrina Margareta och dottern Anna emigrerar 1884. Per Olof är son till landbonden på Tönnånger nr 6 (ägs av Ljusneverken) och född i Söderala. Hustrun Katrina Margareta kommer från Hamrånge samma år som de emigrerar. Det är också den sista familjen som emigrerar.

1890-talets enda emigrant är arbetardottern Anna Margreta Hedman som reser 1891. Anna Margreta är född i Strand 1872 och växer upp i Älgnäs. I mitten av 1880-talet flyttar hon till Tönnånger då modern gifter sig.

När 1900-talet kommer är det 10 personer som kommer att emigrera under perioden 1903 – 1916. Först åker bokbindaren Johan Emanuel Englund 1903. Han kommer att återvända till Sverige och bli bosatt i Dalarna. År 1907 emigrerar Petrus, den förste av syskonen Sundqvist. Brodern Lars Joel emigrerar 1910 och år 1916 emigrerar systrarna Anna Maria och Rut Josefina via Kristiania (Oslo) Norge. Alla syskonen är född i Tönnånger. I Nordamerika finns släktingar från Skog som redan har emigrerat. År 1910 emigrerar Karl Albert Lötberg som kommer att återvända och året därpå Anna Maria Ångman, båda födda i Skog. Innan första världskriget bryter ut på sommaren 1914 emigrerar Karl Abraham Lingvall och Per Ivar Törnblom båda födda i Skog. Allra sist, år 1916, emigrerar mjölnarsonen på Pankfors Gottfrid Ossian Gustafsson. Gottfrid Ossian är född i Söderhamn. Hans föräldrar och syskon kommer att lämna Pankfors året därpå och flytta till Hernebo.

Källor är

Skogs emigrantregister, Söderhamns bibliotek och en kopia av registret finns i byn hos Birgitta Jonsson.

Kyrkoböcker för berörda församlingar.

Lista på emigranterna.